woensdag 10 september 2008

RESIDENCE II


Jim Thompson en Prelle in de Residence! In nr. 10 (21ste jaargang oktober 2008 - www.residence.nl) heeft Interieur Coördinator van Residence, Lilian Polderman, gezorgd voor plaatsing van een artikel over Eric Booth, International Marketing Director van Jim Thompson (9 pagina's full colour, voor het artikel: klik hier) en hebben Hoofdredacteur Dorothée van Hooff en fotograaf Eddy Wenting een prachtige productie gemaakt over Prelle in Lyon (6 pagina's full colour, voor het artikel: klik hier). Grote complimenten voor de zorgvuldige en oprecht geïnteresseerde verslaggeving en prachtige foto's en vormgeving!

info@bartbrugman.com

woensdag 25 juni 2008

RESIDENCE


Bart Brugman in de Residence!
In het dubbele zomer nummer (21ste jaargang nr. 7-8 juli-augustus 2008 -
www.residence.nl), hebben Lilian Polderman en fotografe José van Riele een portret van Bart Brugman gemaakt, 3 pagina's full colour (voor het portret: klik hier). Alle foto's zijn door José in onze showroom gemaakt en Lilian heeft op een hele geestige en bondige wijze samengevat waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. Residence heeft mij hiermee een hele eer bewezen!

info@bartbrugman.com

donderdag 27 maart 2008

LIFESTYLE MAGAZINE


Over aandacht in de pers, de woon- en lifestyle bladen, heeft Bart Brugman niets te klagen. Dat komt natuurlijk ook door de mooie merken die wij voeren. In het blad LIFESTYLE (Voorjaar 2008, 15e jaargang nr. 1 - www.lifestyle.nl) staat een interview met Bart Brugman, 6 pagina's full colour (voor het artikel: klik hier). Het is een raadsel dat Annette Ripolli nog zo'n leesbaar stuk heeft kunnen maken van mijn urenlange gepraat als Brugman.

info@bartbrugman.com

zaterdag 22 maart 2008

VERKEERSREGELS VOOR DE INTERIEURBRANCHE


Als iedereen door rood of te hard rijdt, dan ontstaat er een chaos en uiterst onveilige verkeerssituatie. In het verkeer zijn er echter vastgestelde en wettelijke regels, waar iedereen zich aan heeft te houden, op straffe van boetes of erger. Voor het 'verkeer' tussen leveranciers en afnemers in de interieurbranche bestaan deze regels eigenlijk niet, behoudens allerlei individuele verkoopvoorwaarden.

Er bestaan wel ongeschreven regels, waaraan bijna niemand zich meer gebonden acht en dit heeft de laatste jaren voor een chaos en onveilige marktsituatie gezorgd. Leveranciers voelen zich vrij om aan iedereen te leveren; particulieren, rechtstreekse projecten, het maakt allemaal niet meer uit. Pakken wat je pakken kan, zonder rekening te houden met de vaste afnemers, de woninginrichters, décorateurs, binnenhuisarchitecten enz. Deze vakhandel houdt zich echter ook niet meer aan de ongeschreven regels en voelt zich vrij om met alle mogelijke leveranciers te werken, goederen desnoods via andere (buitenlandse) kanalen te bestellen en af te wijken van algemeen geldende adviesverkoopprijzen.

Kortom, zowel leveranciers en vakhandelaren 'klooien' maar wat aan en niemand wordt meer aangesproken op zijn of haar zakelijke gedrag.

Als leverancier pleit ik ervoor dat we de interieurbranche weer veilig en transparant maken en roep alle partijen op zich te bezinnen op de toekomst. Voor de afnemers, de vakhandel, zou moeten gelden dat men selectiever is in de keuze van leveranciers en merken. Haal niet alle mogelijke merken in huis, maar kies voor een beperkt aantal merken (en hun leveranciers) die zich aan de ongeschreven spelregels houden en die bij het niveau van uw onderneming passen. Voor de leveranciers zou moeten gelden dat men zich weer beperkt tot de feitelijke corporate business, het beleveren van de vakhandel.

Ik pleit voor selectiviteit, het ontwikkelen van een visie, het maken van keuzes, meer onderlinge betrokkenheid en het versterken van onderlinge banden, waarin geen plaats is voor opportunisme. Laten leveranciers en vakhandel de krachten bundelen om de interieurbranche weer gezond te maken en een goede toekomst te geven. We moeten niet vergeten dat de vakkennis en de ouderwetse vaklieden in rap tempo verdwijnen. De vervlakking van de maatschappij en van de interieurbranche is stuitend. Particulieren zijn van harte bereid om (veel) geld uit te geven aan het interieur, maar niet aan iets dat ze op alle hoeken van de straat in de interieurwinkels terugzien; overal hetzelfde. Alleen door zich te onderscheiden van anderen vergroot men de kans op een succesvolle toekomst.


Er zijn mensen die mij ouderwets en naïef vinden, een roepende in de woestijn. Mocht blijken dat mijn visie niet aanspreekt en niets los maakt, wat rest mij dan nog om mij bij de rest aan te sluiten en ook mijn eigen 'vrije' gang te gaan? Wie doet mij wat?

info@bartbrugman.com